Oppiva organisaatio – koulu?

Oppivan organisaation periaatteet ovat viime vuosina olleet keskeinen tapa korostaa organisaatioiden kehittämistä ja kehittymistä. Se on saanut myönteisen vastaanoton sekä tutkijoiden, että kehittäjien piirissä. Sen katsotaan tuovan myönteisen vaihtoehdon hierarkkisten ja byrokraattisten organisaatioiden aiheuttamiin ongelmiin. Perusajatus on, että nykyisessä voimakkaasti muuttuvassa työelämässä vain oppiva organisaatio säilyy hengissä ja on kilpailukykyinen. (Lindström, 2002, 53.) Miten tämäJatka lukemista ”Oppiva organisaatio – koulu?”

A list of reflective questions to use with your team

When working with your team, its necessary for you to reflect on your work regularly. Here is a list of reflective questions you can use: A list of Reflective questions Answer the questions first by yourself. Then share your answers with the team, do you agree or disagree? Can you state the purpose of thisJatka lukemista ”A list of reflective questions to use with your team”

Professional learning community (PLC)

The term professional learning community is used in various ways. It can be used to describe every possible action that takes place in the field of education, as long as multiple persons are involved. It can refer to a grade level teaching team, a school committee, a department in a school, a whole school district,Jatka lukemista ”Professional learning community (PLC)”

Team based learning and my school

The learning in the Finnish high school has previously had a strong focus on the individuals and the Matriculation Examination. Learning and teaching have both been lonely jobs. Today, there is a change towards more collaborative methods, but the change is slow. In fall 2016 the schools in Finland started to work with the newJatka lukemista ”Team based learning and my school”

Eleven facts about Finnish education

This post is a very brief introduction to Finnish education. I chose 11 facts which I feel describe our system the best. Later on I’ll write more about our schools and especially about collaboration, but this is to get you acquainted. One of the basic principles of Finnish education is that all people must haveJatka lukemista ”Eleven facts about Finnish education”

Integrated curricula

According to Pawan and Ward (2007) Integrated curricula consists of various subjects so that the content in each is continued, supported, and reiterated across the subjects. The reasons to include integrated curriculum at the middle school and high school levels include the fact that an integrated curriculum takes advantage of an age and a periodJatka lukemista ”Integrated curricula”

Tiimijakson tiimien muodostaminen

Nyt on vajaa viikko opiskeltu tiimeissä, jotka viime viikon leirillä muodostettiin. Miten näihin kokoonpanoihin päädyttiin?   Tiimin voima on niissä erilaisissa persoonissa, joista tiimi koostuu. Hyvässä tiimissä on erilaisia jäseniä ja he täydentävät sopivasti toisiaan. Meillä oli siis noin 140 ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa, jotka piti jakaa sopiviin tiimeihin. Opiskelutiimissä olisi hyvä olla 5-7 henkilöä, jottaJatka lukemista ”Tiimijakson tiimien muodostaminen”

Tiimijakso Ylöjärven lukiossa

Talvella saamamme idea on vihdoin tulossa todeksi. Olemme keväästä asti suunnitellet yhden jakson pituista tiimijaksoa kaikille koulumme ykkösille. Idea lähti viime joululomalla, kun törmäsin Jyväskylän seudulla käynnissä oleeseen tiimilukiohankkeeseen. Koska olin aloittelemassa tiimivalmentajaopintojani, kolahti ajatus tiimioppimisen tuomisesta lukioon oikein kovasti. Löimme koulumme oppimisympäristötyöryhmässä viisaat päämme yhteen ja päätimme esitellä ideamme rehtorille. Ja hyvin kävi, saimmeJatka lukemista ”Tiimijakso Ylöjärven lukiossa”

Miten tiimi oppii?

Tiimi on pieni ryhmä ihmisiä, joilla on toisiaan täydentäviä taitoja ja jotka ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään, yhteisiin suoritustavoitteisiin ja yhteiseen toimintamalliin. Ryhmä kokee olevansa myös yhteisvastuussa suorituksistaan. (Katzenbach ja Smith 1993) Tässä postauksessa en lähde paneutumaan tiimien muodostamiseen tai tiimien johtamiseen, vaan keskityn ihan lyhyesti siihen, mitä lukemassani kirjallisuudessa sanotaan tiimien oppimisesta. En myöskään otaJatka lukemista ”Miten tiimi oppii?”