Koulutukset

Valinte tarjoaa valmennusta ilmiöpohjaiseen oppimiseen, tiimioppimiseen ja yrittäjyyskasvatukseen. 

Ilmiöpohjainen oppiminen

Ilmiöpohjainen opetus ja oppiminen on oppiainerajoja rikkovaa, tutkivaa oppimista. Lähtökohtana ovat oppijoiden omat kiinnostuksen kohteet ja ilmiöt. Ilmiöitä tarkastellaan aidossa kontekstissa ja kokonaisina, oppiainerajat rikkoen.

IMG_20170316_135952_545

Ilmiöpohjainen oppiminen tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden moneen näkökulmaan ja laajempaan ymmärrykseen. Työskentely on tutkivaa ja monesti myös ongelman ratkaisua. Ilmiöpohjaisessa oppimisessa ei ole tarkoituksenmukaista lukita tavoitteita, toimintatapoja tai lopputuotosta. Parhaimmillaan se opettaa luovaa ongelmanratkaisua, ryhmätyötaitoja, kriittistä ajattelua sekä oman toiminnan arviointia. Lue lisää ilmiöpohjaisesta oppimisesta!

Tiimioppiminen

Tiimioppiminen on yhteistoiminnallisen oppimisen muoto, jossa hyödynnetään yksilötyöskentelyä, tiimityöskentelyä ja jatkuvaa palautetta. Näin saadaan aikaan motivoiva oppimisympäristö.

Tiimioppimisessa tiimi on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Tämän vuoksi tiimin kehittyessä myös sen yhteisvastuu kasvaa ja tiimi oppii puhaltamaan yhteen hiileen. Tiimioppiminen edellyttää tiimin jäseniltä aktiivista keskustelua ja perehtymistä aiheisiin jo ennakkoon. Näin myös oppituntien rakenne muuttuu ja tunneilla työskennellään aktiivisesti tiimeissä.

IMG_20170316_140328_946

Tiimioppiminen edellyttää tiimin jäseniltä aktiivista keskustelua ja perehtymistä aiheisiin jo ennakkoon. Näin myös oppituntien rakenne muuttuu ja tunneilla työskennellään aktiivisesti tiimeissä. Lue lisää tiimioppimisesta!

Yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyyskasvatus on elämässä tarvittavien taitojen ja valmiuksien oppimista. Yrittäjyyskasvatus ei ole vain yrittäjäksi kasvattamista, vaan tavoitteena on kokonaisvaltainen asenteen ja taitojen kehittäminen. Yrittäjyyskasvatus kannustaa yrittäjämäiseen asenteeseen. Yrittäjyys on kykyä muuttaa ideat toiminnaksi ja edistää oma-aloitteista ja aktiivista toimintatapaa. Lue lisää yrittäjyyskasvatuksesta!

Yrittäjyyskasvatus
Ylöjärven lukion aktiivista kansalaisuutta ja yrittäjyyttä korostava Y-linja on Ylöjärven lukion tarjoama ainutlaatuinen vaihtoehto opiskelijalle, joka on kiinnostunut vaikuttamisesta, yhteiskunnallisista asioista ja yrityselämästä.