Yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyyskasvatus on elämässä tarvittavien taitojen ja valmiuksien oppimista. Se ei ole vain yrittäjäksi kasvattamista, vaan tavoitteena on kokonaisvaltainen asenteen ja taitojen kehittäminen.

Yrittäjyys on kykyä muuttaa ideat toiminnaksi. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on kannustaa yrittäjämäiseen asenteeseen ja edistää oma-aloitteista toimintatapaa. Onnistuessaan yrittäjyyskasvatus auttaa oppilasta löytämään omat vahvuutensa ja kehittämään näitä. 

Vaikka yrittäjyyskasvatus kannustaa yrittäjämäiseen asenteeseen, ei kaikista tarvitse tulla yrittäjiä. Tärkeintä on, että kasvatukseen osallistuva opiskelija löytää paikkansa työelämästä. Siten hän luo hyvinvointia paitsi itselleen, myös yhteiskunnalle.

yrittajyyskasvatus.png

Yrittäjyyskasvatuksen ei ole tarkoitus olla vain oma erillinen oppiaineensa. Tavoitteena on, että se näkyy kaikkialla opetuksessa! Jokaisen opettajan, rehtorin ja koulutuksen kehittäjän on mietittävä, mitä yrittäjyyskasvatus merkitsee hänen opetuksessaan, koulussaan tai kunnassaan. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on tehdä tiivistä yhteistyötä koko kunnan elinkeinoelämän kanssa!

yrittäjyyskasvatus.png