Tukea yksilön oppimiseen ja työyhteisön kehittymiseen

Oppiminen on tietojen, tietojen, asenteiden, kokemusten ja kontaktien hankkimista, jotka kaikki johtavat muutokseen toiminnassa. Kuten me opettajat tiedämme, oppiminen on taito, jota voidaan kehittää läpi elämän, eikä sen pidä rajoittua vain koulu- tai työympäristöön. Kuten aiemmassa postauksessa totesin, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Yksi mahdollinen työkalu työyhteisön käyttöön ja yksilön oppimisen tueksi on Ritva Rannan tiedostamisen tasot:Jatka lukemista ”Tukea yksilön oppimiseen ja työyhteisön kehittymiseen”

Oppiva organisaatio ja itsensä johtaminen

Seuraavassa kuvassa hahmottelen hieman sitä, miten monipuolisesta ja moniulotteisesta asiasta on kyse oppivassa ja kehittyvässä organisaatiossa. Koska uskon vahvasti siihen, että kukin työyhteisö on osiensa, eli yksilöiden summa, täytyy mielestäni työyhteisötaidot ja näin ollen työyhteisön toimivuus linkittää tähän oppivan organisaation käsitteeseen. Pentti Sydänmaanlakka määrittelee oppivan organisaation näin ”Oppivalla organisaatiolla on kyky jatkuvasti sopeutua, muuttua jaJatka lukemista ”Oppiva organisaatio ja itsensä johtaminen”