Valmennukset

Ideasta eteenpäin -päivät

Työyhteisön ideat saattavat olla hyvinkin käytännöläheisä, arkielämän helpottamiseen ja sujuvoittamiseen tarvittavia työkaluja tai välineitä. Ne saattavat olla ideoita organisaation uuden suunnan ja strategian pohjaksi. Ne voivat olla aihioita suunnitelmasta, jolla uutta kehitetään.

Ideat tulee kuitenkin jalostaa, analysoida niiden arvo ja kenties omaperäisyys. Erotummeko todella näillä toimilla? Missä tilanteessa olemme viiden vuoden kuluttua?

Tarjoamiamme ideasta eteenpäin -kokonaisuuksia ovat mm. tiimityöskentely, strategioiden ja tavoitteiden kirkastaminen, organisaation tavoitteiden luominen, työhyvinvointi ja työssä jaksaminen, työyhteisöjen sparraus, innovaatiojohtaminen, jne.

Ota rohkeasti yhteyttä!

 

Tiimioppiminen -työpaja

Tiimioppiminen on yhteistoiminnallisen oppimisen muoto, jossa hyödynnetään yksilötyöskentelyä, tiimityöskentelyä ja jatkuvaa palautetta. Näin saadaan aikaan motivoiva oppimisympäristö.

Tiimioppimisessa tiimi on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Tämän vuoksi tiimin kehittyessä myös sen yhteisvastuu kasvaa ja tiimi oppii puhaltamaan yhteen hiileen. Tiimioppiminen edellyttää tiimin jäseniltä aktiivista keskustelua ja perehtymistä aiheisiin jo ennakkoon. Parhaimmillaan oppivat tiimit tuottavat oppivaa organisaatiokulttuuria. 

Tiimioppimisen kuusi keskeistä periaatetta ovat:

  • Tiimin koko n. 4-6 henkilöä
  • Monimuotoisuuden ja pysyvyyden huomioiminen jo tiimiä muodostettaessa
  • Valmistautumista ja ennakkotyöskentelyä testataan, jotta se palvelee tiimin toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla
  • Tiimit tutkivat todellisia ilmiöitä monipuolisesti ja laaja-alaisesti
  • Tiimityöt ja oivallukset jaetaan myös suuremmalla ryhmälle
  • Oikea-aikaisen ja rakentavan palautteen antamista ja saamista treenataan jatkuvasti


Tiimioppimisessa oppimisen fokus muuttuu siis opettamisesta oppimiseen, luennoimisesta tiedon hakuun ja kouluttamisesta kouluttautumiseen.  Tiimin jäsenet hyödyntävät ilmiö- ja tutkivaa oppimista ja työskentely tapahtuu pääsääntöisesti yhdessä. Tämän työpajan aikana tiimeillä on mahdollisuus hyödyntää valmentajan asiantuntijuutta ja palautetta tiimityöskentelyssään.

Onko sinulla tiimi tai tiimejä, joille haluaisit tämän työpajan tarjota? Ota yhteyttä!