Ideasta eteenpäin -päivät

Työyhteisön ideat saattavat olla hyvinkin käytännöläheisä, arkielämän helpottamiseen ja sujuvoittamiseen tarvittavia työkaluja tai välineitä. Ne saattavat olla ideoita organisaation uuden suunnan ja strategian pohjaksi. Ne voivat olla aihioita suunnitelmasta, jolla uutta kehitetään.

Ideat tulee kuitenkin jalostaa, analysoida niiden arvo ja kenties omaperäisyys. Erotummeko todella näillä toimilla? Missä tilanteessa olemme viiden vuoden kuluttua?

Tarjoamiamme ideasta eteenpäin -kokonaisuuksia ovat mm. tiimityöskentely, strategioiden ja tavoitteiden kirkastaminen, organisaation tavoitteiden luominen, työhyvinvointi ja työssä jaksaminen, työyhteisöjen sparraus, innovaatiojohtaminen, jne.

Ota rohkeasti yhteyttä!