Tiimioppiminen

Tiimioppiminen on yhteistoiminnallisen oppimisen muoto, jossa hyödynnetään yksilötyöskentelyä, tiimityöskentelyä ja jatkuvaa palautetta. Näin saadaan aikaan motivoiva oppimisympäristö.

Tiimioppimisessa tiimi on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Tämän vuoksi tiimin kehittyessä myös sen yhteisvastuu kasvaa ja tiimi oppii puhaltamaan yhteen hiileen. Tiimioppiminen edellyttää tiimin jäseniltä aktiivista keskustelua ja perehtymistä aiheisiin jo ennakkoon. Näin myös oppituntien rakenne muuttuu ja tunneilla työskennellään aktiivisesti tiimeissä.

 

Tiimioppimisen kuusi periaatetta ovat:

  1. Tiimin koko n. 4-6 henkilöä
  2. Monimuotoisuuden ja pysyvyyden huomioiminen jo tiimiä muodostettaessa
  3. Valmistautumista ja ennakkotyöskentelyä testataan, jotta se palvelee tiimin toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla
  4. Tiimit tutkivat todellisia ilmiöitä monipuolisesti ja laaja-alaisesti
  5. Tiimityöt ja oivallukset jaetaan myös suuremmalla ryhmälle
  6. Oikea-aikaisen ja rakentavan palautteen antamista ja saamista treenataan jatkuvasti

 

Tiimioppimisessa oppituntien fokus muuttuu siis opettamisesta oppimiseen. Opiskelijat hyödyntävät ilmiö- ja tutkivaa oppimista ja työskentely tapahtuu pääsääntöisesti oppituntien aikana. Näin opiskelijoilla on mahdollisuus paremmin hyödyntää opettajan asiantuntijuutta ja palautetta tiimityöskentelyssään.