Valiente – Rohkeasti uutta!

Rohkea, reipas, sisukas; kolme adjektiivia, joiden vuoksi valitsimme koulutusyrityksemme nimeksi Valiente. Valiente on espanjaa ja tarkoittaa juurikin tuota. Pidämme Espanjasta sekä maana että kielenä. Espanjalaisuudessa on sitä rentoutta, jolla muutokseen ja uusiin kokeiluihin pitää suhtautua. Ei mañana -mentaliteetilla, vaan rohkeudella ja reippaudella, sisukkuudellakin! Uutta kokeillessa asiat voivat mennä ja joskus menevätkin pieleen, mutta kuten Sannan hyvä ystävä sanoo ”Aina kokeillessa oppii jotain uutta. Joko mitä kannattaa tehdä, tai mitä ei kannata!”.

Työ muuttuu emmekä me voi asialle mitään. Se, miten se muuttuu, on kuitenkin meidän käsissämme. Haluamme olla mukana luomassa uudenlaista organisaatiokulttuuria, jossa yhdessä tekemällä saamme enemmän aikaiseksi.

  • Tarjoamme valmentajina turvallisen keskustelukumppanuuden, unohtamatta kuitenkaan sopivaa haastamista.
  • Tarjoamme tiimeille ajan ja paikan rakentaa luottamusta ja näin lisätä työhyvinvointia ja työssä viihtymistä.
  • Tarjoamme asiakkaalle kumppanuutta, jossa hän voi pohtia miten mielessä pyörivät ideat ja suunnitelmat siirretään arkeen. Miten tiimin osaaminen ja vahvuudet siirtyvät käytäntöön.

Sanna on tehnyt pitkän työuran opettajana ja erityisesti oppilaitosorganisaatioiden valmentajana. Kimmo vastaavasti yksikönjohtajana yliopistossa. Kolmessakymmenessä vuodessa on moni asia muuttunut ja työtä tehdään yhä enemmän yhdessä, tiimeissä. Keräämiemme tiimipalautteiden perusteella yhdessä tekeminen, itkeminen ja nauraminen ovat muutoksen parhaita puolia.

Sannan intohimoja- tiimioppimista ja tiimiorganisaatioita – sekä Kimmon intohimoa – demokraattisia innovaatioita – yhdistää sama yhdessä tekemisen kulttuuri. Ei siis muuteta mitään vain muutoksen vuoksi, vaan siksi, että haluamme!

Sanna & Kimmo