Valiente – rohkeasti uutta!

Rohkea, reipas, sisukas; kolme adjektiivia, joiden vuoksi valitsin koulutusyritykseni nimeksi Valiente. Valiente on espanjaa ja tarkoittaa juurikin tuota. Pidän Espanjasta sekä maana että kielenä. Espanjalaisuudessa on juurikin sitä rentoutta, jolla muutokseen ja uusiin kokeiluihin pitää suhtautua. Ei mañana -mentaliteetilla, vaan rohkeudella ja reippaudella, sisukkuudellakin! Uutta kokeillessa asiat voivat mennä ja joskus menevätkin pieleen, mutta kuten ystäväni sanoo ”Aina kokeillessa oppii jotain uutta. Joko mitä kannattaa tehdä, tai mitä ei kannata!”.

Työ muuttuu emmekä me voi asialle mitään. Se, miten se muuttuu, on kuitenkin meidän käsissämme. Haluan olla mukana luomassa uudenlaista organisaatiokulttuuria, jossa yhdessä tekemällä saamme enemmän aikaiseksi.

Olen tehnyt pitkä työuran opettajana ja erityisesti oppilaitosorganisaatioiden valmentajana. Kolmessakymmenessä vuodessa on moni asia muuttunut ja työtä tehdään yhä enemmän yhdessä, tiimeissä.  Keräämieni tiimipalautteiden perusteella yhdessä tekeminen, itkeminen ja nauraminen ovat muutoksen parhaita puolia. 

Intohimojani –  tiimioppimista ja tiimiorganisaatioita  – yhdistää sama yhdessä tekemisen kulttuuri. Ei siis muuteta mitään vain muutoksen vuoksi, vaan siksi, että haluamme!

Sanna