Valiente – toimivat tiimit!

Rohkea, reipas, sisukas; kolme adjektiivia, joiden vuoksi valitsin koulutusyritykseni nimeksi Valiente.

Valiente on espanjaa ja tarkoittaa juurikin tuota. Pidän Espanjasta sekä maana että kielenä. Espanjalaisuudessa on sitä rentoutta, jolla muutokseen ja uusiin kokeiluihin pitää suhtautua. Ei mañana -mentaliteetilla, vaan rohkeudella ja reippaudella, sisukkuudellakin!

Uutta kokeillessa asiat voivat mennä ja joskus menevätkin pieleen, mutta kuten hyvä ystäväni sanoo ”Aina kokeillessa oppii jotain uutta. Joko mitä kannattaa tehdä, tai mitä ei kannata!”.

Haluan olla mukana luomassa uudenlaista kulttuuria, jossa yhdessä tekemällä saamme enemmän aikaiseksi.

Oppilaitosta tai varhaiskasvatuksen yksikköä, jossa sosiaalisesti kestävä koulutus nostetaan keskiöön.

Luodaan yhdessä yhteisö, joka on merkityksellinen, turvallinen, viihtyisä ja tasavertainen kaikille yhteisön jäsenille. Sekä aikuisille, että lapsille ja nuorille.

  • Tarjoan valmentajana turvallisen keskustelukumppanuuden, unohtamatta kuitenkaan sopivaa haastamista. Tarpeen tullen esitän *MIKSI* kysymyksen kymmeniä kertoja.
  • Tarjoan tiimeille ajan ja paikan rakentaa luottamusta ja näin lisätä työhyvinvointia ja työssä viihtymistä. Unohtamatta kuitenkaan sitä tärkeintä, eli lapsia ja nuoria, joiden vuoksi työtä teemme.
  • Tarjoan asiakkaalle kumppanuutta, jossa hän voi pohtia miten mielessä pyörivät ideat ja suunnitelmat siirretään arkeen. Miten tiimin osaaminen ja vahvuudet siirtyvät käytäntöön.
Kuvassa Sanna Leinonen.

Olen tehnyt pitkän työuran opettajana ja erityisesti oppilaitosorganisaatioiden valmentajana. Keräämieni valmennuspalautteiden perusteella yhdessä tekeminen, itkeminen ja nauraminen ovat muutosprosessin parhaita puolia.

Sannan intohimoja- tiimioppimista ja tiimiorganisaatioita – yhdistää sama yhdessä tekemisen kulttuuri. Ei siis muuteta mitään vain muutoksen vuoksi, vaan siksi, että haluamme paremman arjen itsellemme ja tulevaisuuden aikuisille!

Sanna