Hyvin toimiva tiimi saavuttaa yhteisiä tavoitteita ja ideoi uutta, jakaa vastuuta ja oppii jatkuvasti lisää.

Tiimi on ryhmä ihmisiä, joilla on yhteinen tavoite ja kaikki tiimin jäsenet ovat yhdessä vastuussa tavoitteiden toteutumisesta. Liian usein ajatellaan, että kunhan rakennetaan tiimiorganisaatio, laitetaan ihmiset tiimeihin, niin kyllä se siitä sitten lutviutuu. 

Tiimityön edellytyksenä on kuitenkin yhteinen aika ajatella, rakentaa luottamusta ja avointa vuorovaikutusta. Edellytyksenä yhteistyölle on eri tahojen keskinäinen avoin mieli, kyky oman mielen johtamiseen ja kyky luoda yhteisiä osaamisen kehittymisen tilanteita, jotka haastavat ajattelua sekä rakentavat sosiaalista yhteenkuuluvuutta. 

Uuden ajattelutavan edellytyksenä on ihmettelemisen taito, uskallus sitoutua hyvään, josta oma ajattelu ja toiminta johtuvat sekä jatkuvan muutoksen näkeminen mahdollisuutena. 

Uudenlaisen ajattelutavan ja kehittymistä tukevat kuunteleminen, arvostelusta luopuminen, heikon signaalin kuuleminen, erilaiset käsitykset voimavarana, aito motiivi kasvaa ja kehittyä ihmisenä sekä muiden kasvun tukeminen. (Isoherranen ym. 2008).

Piirretty kuva, jossa ihmisiä tekemässä töitä yhdessä.

Toimiva tiimi valmennuksessa käydään läpi mm. näitä teemoja:

  • organisaation vahvuudet, arvot ja tavoitteet
  • yhtenäisen käsityksen synnyttäminen tiimityöskentelystä, mitä ja miksi
  • tiimityöskentelyn keskeiset periaatteet
  • tiimin, tiiminvetäjän ja esimiehen rooli
  • tiimitaidot
  • luottamuksen ja rehellisen kannustavan palautteen rooli

Valmennuksen ydin on dialogi ja sitä täydennän lyhyillä luennoilla ja harjoituksilla. Toimiva tiimi -valmennus on aina pidempi prosessi, johon on syytä varata aikaa 6-12 kk. 

Jokainen tapaaminen kestää vähintään 2h, jotta dialogille on varmasti hyvin aikaa. Tapaamiskertojen välillä tiimi työstää ajatuksia ja ideoita eteenpäin.

Ole rohkeasti yhteydessä ja suunnitellaan teille sopiva kokonaisuus. Juuri teidän organisaation tarpeisiin!

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHAlla ja se noudattaa Googlen tietosuojaa ja ehtoja.

Liity sähköpostilistalleni ja saat pääsyn jäsensivulle, josta löydät materiaaleja työsi tueksi.

Liity sähköpostilistalle.